Siguran klik

Financirano sredstvima

AKTIVAN
Centar za razvoj mladih u partnerstvu s udrugom Ženska soba – Centar za seksualna prava, a uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pokrenuo je projekt pod nazivom Siguran klik. U njegovu će se sklopu tijekom 12 mjeseci raditi na prevenciji elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima.