Mladi za mlade

Financirano sredstvima

AKTIVAN

Projekt MLADI ZA MLADE – jačanje zajednice mladih osoba u riziku od socijalne isključenosti provodi CERM u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnim uredom Sisak te s udrugama Institut za stručno usavršavanje mladih, Ženska soba – Centar za seksualna prava i Udrugom mladih Futurum Montis, a uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U njegovu sklopu tijekom 36 mjeseci radi na educiranju mladih u nepovoljnom položaju kroz aktivnosti koje će pospješiti njihove kompetencije za zapošljavanje kao i kompetencije za samostalan život te na senzibiliziranju javnosti po pitanju problematike socijalne isključenosti.